Cung cấp, tư vấn giải pháp Công nghệ thông tin toàn diện cho nhà Trường, các đơn vị Phòng ban, Khoa, Viện và sinh viên. 3 Cơ sở của trường đều có Thư viện phục vụ Giảng viên và Sinh viên.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và thư viện cho các đơn vị và sinh viên trong nhà trường

THƯ VIỆN CÁC CƠ SỞ

Lầu 1 – Khu C, P. D307

Lầu 1 – Khu K, P. H005

P. B003

Các đối tác