Thư Viện Số Trường ĐH Giao THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

THƯ VIỆN OPAC

THƯ VIỆN SỐ

THƯ VIỆN STINET

CÁC BƯỚC MƯỢN TRẢ SÁCH

01

Đăng ký thẻ thư viên

02

Tra cứu sách và tài liệu tại website https://opacthuvien.ut.edu.vn.

03

Đăng ký mượn trực tuyến hoặc tại quầy thư viện các cơ sở đào tạo.

04

Trả sách tại quầy thư viện trước thời gian quy định.

NỘI QUY THƯ VIỆN

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

– Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

– Các cá nhân không thuộc Trường có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Nội quy xem chi tiết tại đây

Quy định mượn – trả tài liệu xem chi tiết tại đây

THỜI GIAN MỞ CỬA

– Cơ sở 1:  + 07h30 – 20h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

                  + 07h30 – 17h30 (Ngày thứ 7)

– Cơ sở 2:  + Sáng: 07h30 – 12h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

                  + Chiều: 13h00 – 16h30

– Cơ sở 3:  + 07h30 – 16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)

                  Chủ nhật và các ngày Lễ nghỉ,

                  CS1 và CS3 thông tầm buổi trưa.