Cơ sở TP Thủ Đức

 

– Khu Giảng đường, Ký túc xá  với 148 m2

– Phòng đọc: 84 chỗ ngồi

– Phòng đọc máy: 22 máy tính nối mạng Internet

–  Phòng mượn sách giáo trình, sách tham khảo về nhà

– Phòng phát hành sách giáo trình và sách chuyên ngành cho sinh viên

Địa chỉ: Số 17 Trần Não, Phường Bình An, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37 406 510