Dịch vụ quét trùng lặp

Dịch vụ

  • Xác định tỉ lệ trùng lắp nội dung trong các Sản phẩm học thuật như Luận án tiến sĩ, Chuyên đề tiến sĩ, Luận văn thạc sĩ, Khóa luận, Đồ án tốt nghiệp, Bài báo khoa học, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, Bài giảng, giáo trình … bằng phần mềm chống đạo văn Turnitin.

Hỗ trợ

  • Người dùng trong trường: Sinh viên, GV-CB CNV được tích hợp trên Hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường.
  • Người dùng khác: hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng LIC tại các cơ sở.