1.Giới thiệu

Đơn vị Trung tâm Thông tin – Thư viện được sáp nhập từ 2 đơn vị là Thư viện và Trung tâm Dữ liệu và CNTT theo quyết định số 856/QĐ-ĐHGTVT của hiệu trưởng ngày 09 tháng 12 năm 2021. Những mục tiêu chính của đơn vị là: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống thông tin trong toàn trường, đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường theo xu thế phát triển công nghệ thông tin của thế giới. Đồng thời, tổ chức và lưu trữ, xử lý dữ liệu, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của nhà trường, bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động nghiệp vụ về xây dựng nguồn lực thông tin về học liệu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc phục vụ việc sử dụng, khai thác các loại hình tài liệu và nguồn lực thông tin có trong thư viện, nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường.

2. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống Công nghệ thông tin toàn trường (Hệ thống) và Thư viện. Đảm bảo thống nhất trong quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống và Thư viện để phục vụ hiệu quả cho công tác quản trị nhà trường; công tác tuyển sinh; công tác đào tạo, nghiên cứu và các công tác khác có liên quan.

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng các kế hoạch phát triển Hệ thống và Thư viện phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường nói riêng, sự phát triển của Khoa học kỹ thuật và theo xu hướng chung của xã hội nói chung.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÂN SỰ TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TS. ĐẶNG NHÂN CÁCH

Giám đốc, Trung tâm Thông tin – Thư viện

Công việc đảm nhận:

– Quản lý điều hành chung;
– Quản lý hệ thống quản lý thông tin toàn trường;
– Công tác tham mưu;

ThS. HỒ ĐĂNG THẾ

Phó Giám đốc, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0978 111 538
the.ho@ut.edu.vn
Hồ Đăng Thế (0000-0002-2394-4173)
(orcid.org)

Công việc đảm nhận:

– Hỗ trợ Giám đốc quản lý hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện;
– Chủ trì vận hành UTH ERP Education System;
– Vận hành, hỗ trợ khai thác Phần mềm quản lý đào tạo;
– Vận hành, thiết lập, nâng cấp Hệ thống Học trực tuyến, Hệ thống Thi trực tuyến.
– Thực hiện và tham mưu cho giám đốc các công việc:
+ Tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống thông tin trong toàn trường;
+ Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện;
+ Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin – tư liệu trong Thư viện;
+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động của trung
tâm;
+ Trực tiếp quản lý công tác kiểm định chất lượng của đơn vị;

ThS. THÂN THỊ LỆ QUYÊN

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Lầu 3,4 – Dãy nhà D
0985414360
quyen.than@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Hỗ trợ biên mục, xử lý kỹ thuật thông tin tài liệu truyền thống;
– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu;
– Phát triển nguồn tài liệu số;
– Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của P. Giám đốc;

TRẦN THỊ LÀI

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Tầng 1, Nhà K
0355159459
lai.tran@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu tại CS3;
– Phụ trách công tác phát hành tài liệu tại CS3;
– trợ công tác chung CS3;
– Hỗ trợ công tác biên mục, xử lý kỹ thuật thông tin tài liệu;
– Phát triển nguồn tài liệu số;
– Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của P. Giám đốc.

NGUYỄN DUY DŨNG

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0359039034
dung.nguyen@ut.edu.vn
Nguyễn Duy Dũng (0000-0001-5531-1824)
(orcid.org)

Công việc đảm nhận:

– An ninh mạng, Bảo mật, an toàn lưu trữ, xử lý dữ liệu;
– Vận hành hệ thống thông tin trong trường;
– Nâng cấp và phát triển hệ thống mạng, Hệ thống công nghệ thông tin;
– Quản lý Phòng họp trực tuyến.

ThS. LÊ THỊ LỆ

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0989.720.549
le.le@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ (Trực tiếp tài liệu số).
– Hỗ trợ biên mục, xử lý kỹ thuật thông tin tài liệu truyền thống;
– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu;
– Phát triển nguồn tài liệu số;
– Thực hiện công tác in ấn Giáo trình/bài giảng, xin chỉ số ISBN, ISSN cho Giáo trình;
– Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của P. Giám đốc;

PHẠM THỊ THÚY HOA

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Tầng 1 nhà K
0379953899
Hoa.pham@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Phụ trách Mượn – Trả tài liệu tại CS3;
– Phụ trách theo dõi tài liệu, hỗ trợ công tác bổ sung, luân chuyển tài liệu phục vụ bạn đọc CS3;
– Hỗ trợ công tác biên mục, xử lý kỹ thuật thông tin tài liệu;
– Phát triển nguồn tài liệu số;
– Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của P. Giám đốc.

NGUYỄN THỊ XUÂN THANH

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng P003
0908447624
thanhntx@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Chịu trách nhiệm chính Thư viện CS2;
– Nhận nhiệm vụ chuyên môn từ P. Giám đốc (download tài liệu về rồi tải lên ebook)
– Theo dõi, thống kê lượt ra vào của sinh viên và báo cáo tình hình hoạt động Thư viện tại KTX hàng tháng.
– Phụ trách phòng đọc, phòng máy và cho sinh viên mượn trả sách.

ThS. NGUYỄN THỊ THOA

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0945 789 894
thoa.nguyen@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Số hóa tài liệu;
– Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử;
– Xử lý kỹ thuật và xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu dạng sách, luận văn, tạp chí;
– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu;
– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác từ P. Giám đốc;

PHẠM THỊ TRANG

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0917579990
trang.pham@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Hỗ trợ các đơn vị sử dụng phầnmềm quản lý đào tạo;
– Quét trùng lặp Luận văn, Khoá luận, Đồ án… của Học viên, Sinh viên…;
– Phục vụ bạn đọc khi nhu cầu khai thác tài liệu cao;
– Xử lý hỗ trợ trên trang support;
– Hỗ trợ công tác thư viện;
– Xử lý dữ liệu

NGUYỄN QUỐC HIỆU

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Lầu 1 Khu K CS3
0974499948
hieunq@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Đăng nhập dữ liệu sinh viên và tài liệu truyền thống kịp thời chính xác.
– Theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động tại Thư viện cơ sở 3 hàng tháng, đột xuất, định kỳ kiểm tra tài liệu theo hướng dẫn chuyên ngành.
– Luân chuyển tài liệu kịp thời giữa các cơ sở phục vụ công tác học tập và giảng dạy của Nhà trường.
– Tuyên truyền vận động các cá nhân tổ chức quyên góp tài liệu có giá trị phục vụ công tác học tập và giảng dạy của Nhà trường.

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Lầu 3, 4 Khu D
082.829.1000
nganntk@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Quản lý fanpage, tin website thư viện;
– Xử lý kỹ thuật và xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu dạng sách, luận văn, tạp chí;
– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu;
– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác từ P. Giám đốc;

ThS. NGUYỄN VĂN KIÊN

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

0979364094
kien.nguyen@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Xử lý dữ liệu liên quan các phần mềm
– Xây dựng các dịch vụ mạng nền tảng bên dưới
– Quản lý phần mềm xét tuyển sinh học bạ
– Quản ký phần đồng bộ EPMT và trang Courses
– Quản lý đồng bộ EPMT và trang Exam.

NGÔ THỊ BÍCH HỒNG

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Lầu 3, 4 Khu D
0945 789 894
hong.ngo@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Số hóa tài liệu;
– Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử;
– Xử lý kỹ thuật và xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu dạng sách, luận văn, tạp chí;
– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu;
– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác từ P. Giám đốc;

VÕ THÚY HẰNG

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Lầu 1 Khu K CS3
0945 789 894
hang.vo@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Số hóa tài liệu;
– Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử;
– Xử lý kỹ thuật và xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu dạng sách, luận văn, tạp chí;
– Phục vụ Mượn – Trả tài liệu;
– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác từ P. Giám đốc;

HOÀNG QUANG TUẤN

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0867 687 515
tuanhq@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Đảm nhiệm quản trị các phòng LAB máy tính CS2;
– Hỗ trợ quản lý hệ thống mạng máy tính.
– Quản lý và Hỗ trợ phòng họp trực tuyến.

ĐỖ ĐẶNG QUỐC VIỆT

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

Phòng A103
0335 18 07 02
vietddq@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Quản lý tài khoản và xử lý hỗ trợ trang support
– Tạo tài khoản Google; Microsoft
– Hỗ trợ công tác tuyển sinh
– Hỗ trợ liên quan tài khoản sinh viên
– Hỗ trợ giảng viên về sử dụng phần mềm EPMT

DƯƠNG PHÚ CƯỜNG

Nhân viên, Trung tâm Thông Tin – Thư Viện.

0979364094
cuongdp@ut.edu.vn

Công việc đảm nhận:

– Xử lý dữ liệu liên quan các phần mềm
– Xây dựng các dịch vụ mạng nền tảng bên dưới
– Quản lý trang hỗ trợ trực tuyến https://support.ut.edu.vn
– Phụ trách phòng máy CS3