Giải pháp CNTT

Dịch vụ:

Tư vấn – Thiết kế – Thiết lập – Quản trị Hệ thống CNTT Trường học / Doanh nghiệp

Hỗ trợ

  • Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng hệ thống;
  • Vận hành – Quản trị – Bảo mật dữ liệu an toàn hệ thống.

Giúp khách hàng được:

  • Tiếp cận nhanh chóng, đơn giản hóa quá trình triển khai những giải pháp, dịch vụ hệ thống tiên tiến đảm bảo tính khả thi, phù hợp và được tối ưu với từng môi trường CNTT, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
  • Giúp khách hàng đầu tư cho lĩnh vực CNTT một cách chiến lược, hiểu rõ về các thách thức phải đương đầu với sự cam kết đồng hành lâu dài.
  • Cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến độ an toàn của hệ thống, giúp hoạt động kinh doanh của khách hàng đạt hiệu quả cao nhất với hệ thống có độ tin cậy cao nhất.
  • Tiết kiểm chi phí đầu tư ban đầu, vận hành hệ thống, tư vấn kịp thời các nâng cấp