Cơ sở Quận 12

 

–  Khu K – Tọa lạc tầng 1 với 470 m2

– Phòng đọc: 322 chỗ ngồi

– Phòng máy: 27 máy tính có nối mạng Internet

– Phòng mượn sách giáo trình, sách tham khảo về nhà

– Phòng phát hành sách giáo trình và sách chuyên ngành cho sinh viên

Địa chỉ:   70 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:  (08) 62 575 739