1. Quy định chung:

– Xuất trình Thẻ Thư viện (Hoặc thẻ Sinh viên, thẻ Học viên, CMND) khi mượn, trả tài liệu (không được dùng thẻ của người khác).

– Bạn đọc là sinh viên phải mặc đồng phục nhà trường khi đến Thư viện.

– Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu khi mượn.

2. Số lượng tài liệu được mượn

2.1 Tài liệu mượn về nhà:

– Đối với bạn đọc là Sinh viên: + Tiếng Việt: 05 tài liệu

+ Tiếng Anh (Tham khảo): 03 tài liệu

– Đối với bạn đọc là Cán bộ, Giảng viên: 10 tài liệu.

– Đối với học viên Vừa làm vừa học, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh: Bạn đọc có nhu cầu mượn tài liệu phải đặt cọc tiền gấp đôi giá trị tài liệu mượn. Khi trả tài liệu, Thư viện kiểm tra nếu đầy đủ sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc.

2.2 Tài liệu đọc tại chỗ: Luận án, Luận văn, Khóa luận, CD-ROM, Tạp chí, Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành.

Số lượng tài liệu mượn đọc tại chỗ: 03 tài liệu.

3. Thời gian mượn tài liệu về nhà: Không quá 45 ngày.

Bạn đọc phải trả hết tài liệu của học kỳ trước mới được mượn tài liệu cho học kỳ tiếp theo. (Ghi chú: Thời gian mượn lại tài liệu vừa trả cách nhau 7-10 ngày).

4. Quy định về xử lý vi phạm

4.1 Trường hợp mượn tài liệu quá hạn: Phạt 1000đ/ngày/1 cuốn sách. Thời gian tính quá hạn bắt đầu từ thời điểm kết thúc học kỳ (Theo lịch học của Phòng Đào tạo).

4.2 Trường hợp bị mất hoặc làm hư hỏng tài liệu (làm rách, ướt, viết vẽ vào các trang của tài liệu): Bạn đọc phải bồi thường bằng tài liệu cùng nhan đề, cùng tác giả và Lệ phí thẻ từ (10.000đ). Trường hợp không tìm được tài liệu tương tự phải bồi thường bằng tiền mặt gấp 03 lần giá trị của tài liệu và Lệ phí thẻ từ (10.000đ).

4.3 Trường hợp khác: Bạn đọc dùng thẻ người khác để mượn tài liệu sẽ bị khóa thẻ. Bạn đọc sẽ bị từ chối phục vụ dịch vụ thư viện nếu bạn đọc không mặc đồng phục theo quy định của Trường khi đến Thư viện (đối với bạn đọc là sinh viên).